Klub Sportowy „LogIN” Skierniewice powstał na bazie stowarzyszenia TKKF Ognisko „Zachęta”. TKKF od kilku dekad prowadziło spotkania szachowe, brydżowe, imprezy sportowe  oraz zajmowało się organizacją turniejów oraz imprez kulturalnych.

Klub Sportowy „LogIN” Skierniewice utworzyły  osoby które w ciągu ostatnich pięciu lat aktywnie uczestniczyły i organizowały wydarzania w ramach TKKF Zachęta, naukę w gry w szachy, organizacje imprez szachowych, turniejów brydża sportowego oraz turniejów warcabowych. Tak więc „LogIN” jest sukcesorem TKKF Zachęta.

Celem Klubu Sportowego „LogIN” Skierniewice jest popularyzacja form kultury fizycznej i rekreacji w aspekcie kultury spędzania wolnego czasu. Powyższe cele Klubu Sportowego „LogIN” Skierniewice  realizuje przez:

  1. Współdziałanie z administracją Miasta, organizacjami sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz środkami masowego przekazu
  2. Organizowanie turniejów szachowych, brydża sportowego i turniejów warcabowych, udział w imprezach sportowych organizowanych przez inne organizacje sportowe

 

Ponadto:

– wspieranie integracji społecznej, rozwój umiejętności społecznych i uzdolnień dzieci, młodzieży i dorosłych

– praca na rzecz lokalnego środowiska Skierniewic i okolic poprzez organizowanie

  • imprez szachowych: turniejów, symultan szachowych, naukę gry w szachy dla początkujących i zaawansowanych szachistów
  • imprez warcabowych: turnieje m. in. Mistrzostwa Skierniewic w warcabach
  • imprez brydżowych: turnieje, doskonalenie gry

– popularyzacja gry w szachy, brydża i warcaby, dbałość o tradycje i kulturę

– promocja miasta Skierniewice