IX SZACHOWA MAJÓWKA DLA DZIECI W SKIERNIEWICACH

IX SZACHOWA MAJÓWKA DLA DZIECI
W
SKIERNIEWICACH
Organizator:
Klub Sportowy LogIN w Skierniewicach
Termin i miejsce:
Turniej zostanie rozegrany 21 maja 2023 r. (niedziela) o godz. 9:00 w Klubie Konstancja przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach
Warunki uczestnictwa:
1. Zawody są przeznaczone dla dzieci rocznik 2013 i młodsze.
2. Wymagana jest podstawowa umiejętność gry w szachy ze znajomością matowania.
3. Zgłoszenia prosimy kierować na numer +48602594235 lub e-mail krzysio-s@o2.pl (należy podać: nazwisko, imię, data urodzenia) , przez formularz zgłoszenia http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1069/zgloszenia.php?zgl=&lang=pl&ca2010=1&turn=IX%20SZACHOWA%20MAJ[[O]WKA%20DLA%20DZIECI&email=krzysio-s@o2.pl
oraz osobiście w klubie Konstancja w dniu turnieju.
4. Na miejscu rozgrywek należy opłacić opłatę startową w wysokości 20 zł.
5. Dzieci mogą uczestniczyć w zawodach wyłącznie za zgodą opiekunów.
7. Odpowiedzialność za stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w zawodach i ubezpieczenie zawodnika jest po stronie zgłaszającego.
System rozgrywek:
1. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim tempem 5+5″ minut dla zawodnika.
2. Turniej ma charakter edukacyjno-zabawowo-sportowy.
3. Interpretacja i ostateczna decyzja w sytuacjach spornych należy do organizatora.
Nagrody:
Za zajęcia pierwszego miejsca puchar
Laureaci I , II , III miejsc otrzymują medal .
Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki.
Cel :
Celem turnieju jest popularyzacja szachów wśród najmłodszych.
Wyszukiwanie talentów sportowych.
Wychowanie najmłodszych dzieci w duchu rywalizacji sportowej.
Nauka umiejętności przegrywania-wyciągania pozytywnych wniosków oraz cieszenia się z sukcesu.
Kształtowanie logicznego myślenia oraz koncentracji na wykonywanej czynności.
Zagospodarowanie wolnego czasu najmłodszych oraz promowanie zdrowego trybu życia.